Nguyên nhân thì chưa ai tìm ra (hoặc có nhưng không ai công bố), thường là đổ lỗi cho gene, lối sống và hóa chất ngoài môi trường. Hãy search key word «testicular atrophy» hoặc «teo tinh hoàn» thì sẽ có rất nhiều kết quả, rất nhiều đàn ông bị những vấn đề «khó nói»...